اخبار دانشگاه
بازدید دکتر هاشمی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد خدابنده
بازدید دکتر هاشمی معاونت عمرانی دانشگاه  آزاد اسلامی از واحد خدابنده بازدید دکتر هاشمی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد خدابنده
1393/06/08
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
1393/06/05
لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
1393/06/02
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سایت www.azmoon.org
1393/05/26