اخبار دانشگاه
برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین ( ع) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
مراسم سوگواری سالار و سرور شهیدان حزب اباعبدا... الحسین ( ع ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده برگزار گردید .
1393/08/30
تاسیس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
تاسیس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
1393/07/22
نحوه ثبت نام دانشجویان برای دفترچه بیمه
نحوه ثبت نام دانشجویان برای دفترچه بیمه
1393/07/16
افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده به 60 رشته
افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده به 60 رشته
1393/07/15