اخبار دانشگاه
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
1393/06/05
لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام لیست رشته ها ی موجود در واحد خدابنده همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
1393/06/02
ثبت نام بدون آزمون
ثبت نام بدون آزمون ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سایت www.azmoon.org
1393/05/26
شروع ثبت نام ترم تابستان
شروع ثبت نام ترم تابستان تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده
1393/04/02